Protože mobilní nemusí být jenom domy nebo chaty nebo jiné objekty k trvalému bydlení. Vyrobili jsme pro jednoho z našich klientů mobilní toalety. Při realizaci těchto luxusnějších mobilních toalet jsme se soustředili hlavně na vnější vzhled tak, aby na první pohled nebylo patrné že se jedná o toalety už s toho důvodu že budou umístěny v blízkosti kostela a je tedy nutné aby byli reprezentativní.

V interiéru jsme se drželi klasického standardního prostě sanitárního základu. Samozřejmě celé mobilní toalety jsou opět vybaveny našim transportním systémem to znamená není nutné žádné kutny, žádné složité mechanismy, prostě ve střeše jsou instalovány čtyři tažné oka na které kdykoliv jednoduše jakýkoliv jeřábník připojí háky.

Fotografie z usazení mobilních toalet

Foto exteriér Mobilní toalety

Interiérové sanitární vybavení